แนะนำเกี่ยวกับหมึกประวัติบริษัทเฉลิมชัยชาญรายละเอียดการบริการลูกค้ารายการผลิตภัณฑ์ Rocket Inksมาตรฐานสากล

.......Wellcome To www.Chalremchaichan.co.th......

 

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด 
ประกาศ 
รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี หรือวทบ.เคมี
2.อายุ 22-35 ปี
3.เพศชาย/หญิง
4.มีประสบการณ์ในงานวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความมีความกระตือรือร้น ชอบศึกษาและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี หรือวทบ.เคมี
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.เพศชาย/หญิง
4.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
5 .มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน Q.C. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6 .มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียนภาษอังกฤษได้ดี

เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการ  
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ ครุศาสตร์ เคมี สาขาทางภาพ
    และการพิมพ์ หรือ สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2.เพศชาย/หญิง
3.มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สามารถนำเสนองาน มีความอดทนสามารถ
   ปฎิบัติงานภายใต้ความกดดัน ได้

เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ในงานวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  (ด่วน)
1.เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขี้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
  มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
3.จัดสรรหาพนักงานใหม่ และฝึกอบรมพนักงานใหม่
4.ค้นคว้าหาข้อมูลและแผนงาน วางแผนและระเบียบการ เพื่อพัฒนาพนักงาน
5.ทำจ่ายเงินเดือน ประกันสังคม และดูแลสวัสดิการของพนักงาน
6.มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน ตรงต่อเวลา

เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.เพศชาย/หญิง
4.มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
5.มีประสบการณในด้านงานขายสินค้า
6.มียานพาหนะและเครื่องมือสื่อสารเป็นของตัวเอง

6.มีความสามารถในการ พูด อ่าน เขียนภาษอังกฤษได้ดี

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จป)   (ด่วน)
1.เพศชายอายุ 25 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3.มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 ปี ขี้นไป
4.สามารถติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้
5.จัดทำข้อมูลและเตรียมเอกสารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
   (รายงาน จป.ว )
6.มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 14001:2004 และการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ (Microsoft Office)

ด่วน !!!  พนักงานฝ่ายผลิตและเด็กรถจัดส่ง (จำนวนมาก)
1.วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
2.อายุ 18 ปีขึ้นไป
3.เพศชาย


สถานที่ติดต่อบริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด  หรือส่งเมลล์ ถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
121/1 หมู่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ (662) 898-9050-69, 416-0155-59 โทรสาร (662) 416-0587what's News  
รวมข่าวสารภายในบริษัท เฉลิมชัยชาญจำกัด ทั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ การรับสมัครงานเป็นต้น โดยมีการ Update ข่าวสารเป็นประจำอย่างต่อเนื่องตลอดเวล


กลับหน้าหลัก

 

    

Home Page นี้เหมาะสำหรับการแสดงผลที่ ความละเอียด 1024*768 pixel ด้วย Browser IE 6 และสำหรับ Browserที่ไม่สามารถแสดงผล File falsh ให้คลิ๊ก
ที่นี่

Copyright ©2005
Chalermchaichan.com
All rights reserved

หน้าแรก        แนะนำ         ประวัติ      บริการ       ผลิตภัณฑ์         มาตรฐานสากล         ติดต่อบริษัท

บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด
121/1 หมู่ 6 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ (662) 898-9050-69, 416-0155-59 โทรสาร (662) 416-0587,416-6778
Email : rocket@chalermchaichan.co.th URL : http://www.chalermchaichan.co.th

หน้าแรก ติดต่อบริษัท